Kungs Radio 300L Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 300L
Ĺrtal 1934/35
Pris 210SEK
Schema
Apparatblad
Apparat

Beskrivning
Rör: HF-rör DSB, Detektorrör DSB, Slutrör DPT