Kungs Radio 302A Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
Modell 302A
Årtal 1936/37
Pris 195SEK
Schema Apparattyp 302A högupplöst
Apparatblad 302A
Apparat
302A är lik 317W men för såväl likström som växelström, 50 coh 25 perioder, samt med 20 cm:s permanentmagnetisk högtalare.
Beskrivning
Omkopplingsbar för alla gängse spänningar.
Rör: CK 1, CF 7, CL 2, CY 1