Kungs Radio 305AMG Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 305AMG
Årtal 1939/40
Pris 440SEK inkl. verk
Schema
Apparatblad

Apparat

Beskrivning