Kungs Radio 315W Bröderna Anderssons Velocipedfabrik













Modell 315W
Årtal 1934/35
Pris 225SEK
Schema
Apparatblad

Apparat

Beskrivning
Trekretsig rak mottagare med återkoppling, avsedd för växel-strömsdrift, 127 volts nätspänning.
Våglängdsområdena är mellan- och långvåg.

Rörbestyckning: HF-rör MS4B, detektorrör MS4B, slutrör E463, likriktarrör U12

Högtalare: 8" elektrodynamsik, d v s likströms-magnetiserad.
Lägg märke till skalbelysningen: skalan är delad i två halvor, en för mellanvåg och en för långvåg. Vid bandomkoppling skiftar man skal-lampa så att den andra halvan av skalan belyses.