Kungs Radio 321V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
Modell 321V
Årtal 1940
Pris 275SEK 50 per. / 285SEK 25 per.
Schema Apparattyp 321V högupplöst schema
Apparatblad
321V
Apparat
En 6-rörs förstklassig mottagare med s.k. "magiskt öga"
Beskrivning
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter - samt stor och tydlig skala med namn på c:a 200 stationer.
Känslighet och selektivitet äro lämpligt avvägda medelst 7 avstämda krestar, så att en utmärkt mottagning erhålles på såväl kortvåg som övriga våglängder.
Mottagaren, som är utrustad med de nya stålrören, har stor utgångseffekt och lämnar ett kraftigt ljud även vid grammofonförstärkning.
Högtalaren är av extra kraftig typ och har 20 cm. diameter.
Genom en rätt avpassad negativ återkoppling i apparatens lågfrekvensdel har distortionen nedbringats till ett minimum.
Mottagaren är även försedd med variabel tonkontroll samt automatisk fadingutjämning.
Lådan är utförd i högglanspolerad, flammig björk.
Dimensioner: 480X242X315 mm.
Effektförbrukning: 55 watt.
Rörbestyckning för 321 V: ECH-11, EBF-11, EBC-11, EL-11, EM-1 samt AZ-11.