Kungs Radio 322V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell 322V
Årtal 1940
Pris 285SEK 50 per. / 295SEK 25 per.
Schema Apparattyp 322V högupplöst schema
Nättransformator Transformator
Apparatblad
322V
Apparat
En 5-rörs mottagare av modernaste konstruktion med vackert, kraftigt ljud.
Beskrivning
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter och är försedd med tydlig, belyst skala, som upptar namn på 220 olika sändare fördelade på alla våglängder. Inställningen av en station kan ske blixtsnabbt efter intryckning av avstämningsratten, eller också kan sökandet ske långsamt om så erfordras.
Avstämmingskretsarna - 7 till antalet - äro omsorgsfullt utförda, så att högsta möjliga känslighet och selektivitet erhålls med bibehållen hög ljudkvalité.
Apparaten, som är en utmärkt kortvågsmottagare, lämnar stor utgångseffekt och är försedd med noggrant avpassad lågfrekvent motkoppling för erhållande av ett rent, oförvanskat ljud.
Högtalaren är av kraftigaste utförande och har 20 cm. diameter.
Klangfärgen kan varieras inom vida gränser medelst en tonkontroll av ny typ. Dessutom har apparaten automatisk volymkontroll samt intag för grammofonförstärkning.
Lådan är utförd i högglanspolerad, flammig björk.
Dimensioner: 505X230X310 mm.
Effektförbrukning: 62 watt.
Rörbestyckning för 322 V: ACH-1, AF-3, ABC-1, AL-4 samt AZ-1.