Kungs Radio 345V2 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
 

Modell 345V version 2
Årtal 1934/35
Pris 285SEK
Schema Apparattyp 345V
Apparatblad

Apparat

Beskrivning
HF-rör VMP-4, Detektor VMP-4, Slutrör MPT-4, Likriktare U-12