Kungs Radio 400L Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell 400L
Årtal 1934/35
Pris 375SEK
Schema Apparattyp 400L-v1 v2 högupplöst schema v1 v2
Nättransformator
Trimningsschema
Apparatblad

Apparat

Beskrivning
Rörbestyckning: blandare/oscillator X-30, mellanfrekvens W-30, detektor CB-1, lf-förstärkare W-30, Slutrör CL-2