Kungs Radio 402A Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 402A
Årtal 1936/37
Pris 285SEK
Schema Apparattyp 402A högupplöst schema
Apparatblad
402A
Apparat
402A är en effektiv 5-rörs superhetrodyn för allström (där av ett dubbelrör).
Beskrivning
Mottagaren har 7 avstämda lågförlustkretsar med spolar lindade på järnpulverkärnor. Selektiviteten är stegvis variabel i kombination med tonkontrollen. Genom möjligheten med variation av apparatens bandbredd kan vid varje tillfälle den selektivitet väljas, som ger den bästa ljudkvalité, som står att uppnå. Apparaten är försedd med automatisk volymkontroll varigenom s. k. fading å stationerna eliminieras. Belyst skala med ett stort antal stationsnamn samt våglängdsgradering. Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met.
Högtalaren är permanentdynamisk, 20 cm:s diam. och har en synnerligen kraftig magnet.
Rörbestyckning: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, CY 1 samt motståndsrör Urdox U 290.
Omkopplingsbar för alla gängse spänningar och kan även användas för 25 perioder.