Kungs Radio 442W Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
Modell 442W
Årtal 1936/37
Pris 265SEK 50 perioder / 275SEK 25 perioder
Schema
Apparatblad
442W
Apparat
442 W är en gedigen 5-rörs superhetrodyn för växelström (därav ett dubbelrör)
Beskrivning
Apparaten har ett trevligt utförande och är försedd med effektiv automatisk volymkontroll, variabel bandbredd (selektivitet) samt förselektion medelst bandfilter. Avstämmningskretsarna, 7 stycken, äro utförda enligt allra senaste rön och erfarenheter. Spolarna äro lindade på en helt ny typ av järnpulverkärnor. Selektivitetsväljaren fungerar i kombination med tonkontrollen. Härigenom erhålls möjlighet att i varje speciellt fall avpassa selektivitet och tonbländare så att mest naturtrogna återgivning erhålls.
Högtalaren, vilken har 20 cm:s diam. är av ny förbättrad konstruktion. Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met. Skalan är belyst så att namnet på den station som höres kan avläsas tydligt i en ljusspalt.
Rörbestyckning: AK 2, AF 3, ABC 1, PP 4101, AZ 1
Tillverkas för 50 och 25 perioder.