Kungs Radio 443V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell 443V
Årtal 1937/38
Pris 295SEK 50 perioder, 305SEK 25 perioder
Schema
Apparatblad
443W
Apparat
443W för växelström är superkopplad 6-rörs apparat av mycket gediget utförande
Beskrivning
Mottagaren har 8 avstämda kretsar med samtliga spolar helkapslade i sirufermaterial. I apparaten förekommande trimmerkondensatorer äro av luftisolerad typ, och vridkondensatorn har fjädrande upphängning.
Den stora trevliga skalan är försedd med 175 stationsnamn tryckta i tydlig stil, därav 60 på kortvågsområdet. Våglängdsområdena äro: 13,7-50,5 m., 190-590 m. samt 690-2000m.
Apparaten omfattar således även de lägsta våglängder, där regelbunden sändning äger rum. För att underlätta inställningen på kortvåg är apparaten försedd med fininställning.
En variabel selektivitetsanordning av speciell konstruktion möjliggör kontinuerlig förändring av apparatens selektivitet mellan 7 och 17 kilocycles. Det "magiska ögat" eller katodstråleindikatorn är medelst en sinnrik koppling ordnad så, att avstämningsskärpan alltid är konstant oberoende av selektivitetskontrollen. Mottagaren är även försedd med kontinuerligt variabel klangfärgskontroll.
Högtalaren som har 23 cm. diam. och extra kraftig fältspole, är noggrant anpassad till apparaten. Utgångseffekten är 4 watt. Tonen är mäktig och fyllig, och hela tonskalan återgives korrekt. Uttaget för grammofonförstärkning inkopplas medelst våglängdsomkopplaren, och läget markeras på skalan. Lådan är utförd i vackert högglanspolerad mahogny av brunaktig färgton. Apparaten är bestyckad med följande rör av den nya strömbesparande E-typen: EK-2, EF-5, EBC-3, EL-3, EM-1 samt AZ-1. Effektförbrukning 66 watt.