Kungs Radio 444V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
Modell 444V
Årtal 1938/39
Pris 307SEK
Schema
Apparatblad
444W
Apparat
444W för växelström är en 7-rörs superheterodyne med 8 avstämda krestar.
Beskrivning
Denna apparat uppfyller de högsta krav mankan ställa på en verkligt förstklassig radiomottagare. Alla nyheter ifråga om material, kopplingsanordningar och rör, som utgöra värdefulla förbättringar, återfinnas i denna kontruktion. Stor omsorg har även nedlagts på att erhålla en stabil och effektiv kortvågsmottagning. Inställningen är försedd med finjustering vilken, tillsammans med det "magiska ögat", i hög grad underlättar uppsökandet av stationer. Mottagaren har en stor, trevlig skala med ett 180-tal stationsnamn fördelade på alla våglängder mellan 13,7 och 2.000 meter. Selektiviteten är variabel inom vida gränser och kan därför avpassas så, att bästa ljudkvalité erhålles från den mottagna stationen. En extra kraftig högtalare av 23 cm. diam. tillsammans med korrigeringsanordningar gör att återgivningen blir fullt naturlig över hela tonskalan. Apparaten är i övrigt försedd med variabel tonkontroll, automatisk fadingutjämning samt uttag för grammofonförstärkning.
Lådan är av högglanspolerad mahogny i brunaktig färgton. Dimensioner: 515x265x235 mm.
Rörbestyckning: EK-3, EF-9, EAB-1, EF-6, EL-3, EM-1 samt AZ-1. Effektförbrukning 66 watt.