Kungs Radio 452W Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


<

Modell 452W
Årtal 1936/37
Pris 325SEK 50 perioder / 335SEK 25 perioder
Schema
Apparatblad
452W
Apparat
452 W är en verkligt effektiv allvågsuper för växelström med 6 rör, därav ett dubbelrör.
Beskrivning
Denna apparat är försedd med ett steg högfrekvensförstärkning före blandarröret varigenom såväl känslighet som effektivitet av den automatiska volymkontrollen ökas. Detta har den största betydelse vid kortvågsmottagning där stationernas signalstyrka varierar oupphörligt. Slutröret är en ny modern 15 watts triod med stor distortionsfri utgångseffekt. Den stora, med extra kraftigt fält försedda högtalaren, har 23 cm:s diam. Dessa två detaljer medverka i hög grad till att apparaten lämnar ett enastående gott ljud. Apparaten är vidare utrustad med selektivitetsväljare och variabel tonkontroll.
Ett stort antal stationsnamn finnes angivna å skalan, även kortvågsstationer. Belysningen är ordnad så att stationerna äro lätta att avläsa. Våglängdsområden: 16,3-50,5 met., 190-590 met. samt 725-2,000 met.
Rörbestyckning: AF 3, AK 2, AF 3, ABC 1, AD 1, U 12
Omkopplingsbar för alla gängse spänningar.
Tillverkas för 50 och 25 perioder.