Kungs Radio 453V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


<
Modell 453V
Årtal 1937/38
Pris 375SEK 50 perioder, 385SEK 25 perioder
Schema
Apparatblad
453V
Apparat
453W för växelström är en extra kraftig 9-rörs superhetrodyne lämplig då särskilt stora krav ställs på känslighet och utgångseffekt.
Beskrivning
Mottagaren har 9 avstämda kretsar, varav 4 bilda förselektion avstämd medelst 4-gangs kondensator. Genom det extra steget av förstärkning före blandarröret erhålles en synnerligen stabil och effektiv kortvågsmottagning. Skalan är stor och tydlig och försedd med 175 stationsnamn. Våglängdsområden: 13,7-50,5m., 190-590 m. samt 690-2000 meter.
Apparaten är försedd med s.k. "magiskt öga" varigenom skarp, exakt inställning lätt kan erhållas. Selektiviteten kan varieras mellan 7 och 17 kilocycles medelst kontinuerligt variabel kontroll.
Slutsteget består av 2 kraftiga pentoder i klass AB push-pull koppling. Utgångseffekten är 10 watt, vilket är tillräckligt för mycket stora rum, även då extra högtalare önskas.
Högtalaren är av  stor, permanentdynamisk typ och har 27 cm. diam. Av övriga detaljer kan nämnas fininställning, autmatisk fadingutjämning, kontinuerligt variabel klangfärgskontroll, uttag för grammofonförstärkning m. m. Lådan är utförd i högglanspolerad valnöt.
Apparaten är bestyckad med följande av de nya strömbesparande rören: 2 st EF-5, 1 st EK-2, 2 st EBC-3, 2 st EL-3, 1 st EM-1, 1 st EZ-4. Effektförbrukning 75 watt.