Kungs Radio 477A Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 477A
Årtal 1936
Pris 385SEK
Schema
Apparatblad
477A
Apparat
477A för växel- och likström är en utomordentligt god allvågssuper med 7 rör, därav ett dubbelrör.
Beskrivning
Mottagaren har ett steg högfrekvensförstärkning före blandarröret samt utgångssteg bestående av 2 stycken kraftiga 9 watts pentoder i push-pull koppling. Det extra steget hörfrekvensförstärkning ger apparaten i all synnerhet en högre känslighet och effektivare fadingutjämning, vilket tillsammans har den största betydele för en god kortvågsmottagning. De push-pull kopplade slutrören medverka i hög grad till att apparaten lämnar ett enastående fylligt och kraftigt ljud vid alla nätspänningar även de lägre. Vidare är mottagaren försedd med variabel selektivitetsanordning och tonkontroll. Samtliga i apparaten ingående spolar äro av ultramodern typ.
Den stora högtalaren har 27 cm:s diam. och en extra kraftig magnet.
Skalan är trevligt belyst och försedd med såväl metergradering som stationsnamn å samtliga våglängdsområden, vilka äro 163,-50,5, 190-590 samt 725-2000 met.
Rörbestyckning: CF 3, CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, CL 2, CY 1. Motståndsrör Urdox U 920.
Omkopplingsbar för alla gängse spänningar och användbar för alla strömarter.