Kungs Radio HL-3 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell HL-3 (högfrekvens likström)
Årtal 1933-34
Pris 300SEK
Schema
Apparatblad
HL-3
Apparat
Kungs HL-3 äro 3-rörs apparat med 3-kretsar och enrattavstämning. En synerligen populär apprattyp med inbyggd elektrodynamisk högtalare.
Beskrivning Denna apprat möjliggör genom sin utomordentliga känslighet avlyssnandet av de flesta Europas sändare och genom den goda selektiviteten kan man lätt skilja de okika stationerna från varandra. Apparaten är filtrerad för "kvicksilvernät".
Skalan är indelad i två fält, för resp. korta och långa vågor. Graderingen är utförd i såväl meter som grader, och ett stort antal stationsnamn finns angivna.
Ljudkvaliteten är oöverträffad. Den elektrodynamiska högtalaren har en naturlig, fyllig ton och återger såväl tal som musik fullt naturtroget. Genom inbyggd variabel tonkontroll kan ljudet varieras efter envars önskan.
Våglängdsområdet är 200-2000 meter.
Kungs HL-3 tillverkas för 110-120-150-220-240 volt likström. Omkoppling sker med en propp märkt med respektive spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: HF-rör B2047, Detektor B2046, Slutrör B2043