Kungs Radio HW-3 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell HW-3 (högfrekvens växelström)
Årtal 1933-34
Pris 310SEK tilläggspris för 25 per. 10SEK
Schema
Apparatblad
HW-3
Apparat
Kungs HW-3 äro 3-rörs apparat med 3-kretsar och enrattavstämning. En synerligen populär apprattyp med inbyggd elektrodynamisk högtalare.
Beskrivning Denna apprat möjliggör genom sin utomordentliga känslighet avlyssnandet av de flesta Europas sändare och genom den goda selektiviteten kan man lätt skilja de okika stationerna från varandra. Apparaten är mycket vål filtrerad så att de arbeta tyst utan nätbrum.
Skalan är indelad i två fält, för resp. korta och långa vågor. Graderingen är utförd i såväl meter som grader, och ett stort antal stationsnamn finns angivna.
Ljudkvaliteten är oöverträffad. Den elektrodynamiska högtalaren har en naturlig, fyllig ton och återger såväl tal som musik fullt naturtroget. Genom inbyggd variabel tonkontroll kan ljudet varieras efter envars önskan.
Våglängdsområdet är 200-2000 meter.
Kungs HW-3 tillverkas för 110-127-135-150-220-235-245-260 volt växelström. Omkoppling sker med en propp märkt med respektive spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: HF-rör E447, Detektor E446, Slutrör E463, Likriktare 1561