Kungs Radio HW-4 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell HW-4 (högfrekvens växelström)
Årtal 1933-34
Pris 375SEK tilläggspris för 25 per. 10SEK
Schema del1 del2 del3 del4 del5 schema högupplöst schema
Apparatblad
HW-4
Apparat
Kungs HW-4 modern flerkretsmottagare med inbyggd elektrodynamisk högtalare.
Beskrivning Försedd med 2-steg högfrekvensförstärkning och kraftpentod som slutrör. Monterad i vacker möbel av handpolerad flammig björk med inlägg av ädelträ.
Denna typ utmärker sig för verkligt god selektivitet och känslighet samt oöverträffad ljudkvalité. Avstämmningen sker med endast en ratt utan efterjustering, varför apparaten är mycket lättskött. Genom 2-steg högfrekvensförstärkning erhålles en synnerligen god räckvidd, vilket gör det möjligt att avlyssna alla stationer av nämnvärd effekt. Apparaten är försedd med variabel tonkontroll så att varje önskat tonläge kan erhållas.
Avläsningsskalan är graderad såväl i grader som våglängder och upptager dessutom ett stort antal stationsnamn. Det inkopplade våglängdsområdet markeras automatiskt med belysning.
Våglängdområde: 200-2000 meter.
HW-4 är omkopplingsbar för 110-127-135-150-220-235-245 och 260 volt växelström. Omkopplingen sker med en propp märkt med resp. spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: 1:ta H.F.-först. E447 / RENS1294, 2:dra H.F.-först. E447 / RENS1294, Detektorrör E446 / RENS 1284, Slutrör E463 eller RENS1384, Likriktarrör 1561 eller RGN2004