Kungs Radio L Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell L
Årtal 1927
Pris 210SEK
Schema
Apparatblad

Apparat

Beskrivning 3-rörs detektor två steg lågfrekvens, med selektivitetsspole, avsedd för lik-strömsdrift
Högtalare:  inbyggd elektrodynamsik, d v s likströms-magnetiserad.
Rörbestyckning: Detektor A425 / RE034, LF.förstärkare A425 / RE034, Slutrör B443