Kungs Radio LL-3 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell LL-3 (lågfrekvens likström)
Årtal 1933-34
Pris 210SEK
Schema
Apparatblad
LL-3
Apparat
Kungs LL-3 äro 3-rörs apparat med detektor och  två steg lågfrekvensförstärkning samt försedda med inbyggd elektrodynamsik högtalare.
Beskrivning Alla möjligheter hava tillvaratagits för att erhålla största känslighet och selektivitet. Ljudet är utmärkt fylligt och rent, och kan man variera tonen efter behag inom vida gränser genom den inbyggda tonkontrollen.
Appraten ha variabel antenkoppling, vilken möjliggör högsta selektivitet. Appraten äro försedd med inbyggd vågfälla vilket i hög grad ytterligare ökar möjligheterna för utlandsmottagning under pågående lokalsändning.
Apparaten arbetar tyst även å "kvicksilvernät"
Våglängdsområdet är 200-2000 meter.
Kungs LL-3 tillverkas för 110-120-150-220-240 volt likström. Omkoppling sker med en propp märkt med respektive spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: Detektor B2038, Förstärkare B2038, Slutrör B2043