Kungs Radio Super 4 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell Super 4 (växelström)
Årtal 1933-34
Pris 395SEK tilläggspris för 25 per. 10SEK
Schema
Apparatblad
Super 4
Apparat
En 4-rörs superhetrodynmottagare av modernaste konsturktion. Vid utarbetandet av denna typ ha de allra senaste erfarenheter och rön tillvaratagits för att få fram en synnerligen selektiv och lättskött mottagare.
Beskrivning Appraten är försedd med bandfilter före kombinationen detektor-oscillator, 1 steg mellanfrekvensförstärkning med dubbla bandfilter, diodtetrode detektor samt kraftpentod som slutrör.
De mordernaste rör används genomgående i denna apparat. Avstämningen sker medelst endast en ratt. Ljudstyrkan regleras dels för hans dels genom den automatiska volymkontrollen, vilken i möjligaste mån söker hålla ljudstyrkan konstant under perioder av s. k. fading.
Mottagaren är försedd med variabel tonkontroll, så att klangfärgen å den elektrodynamiska högtalaren kan varieras efter behag.
Kungs Super 4 är omkopplingsbar för 110-127-135-150-220-235-245-260 volt växelström. Omkoppling sker med en propp märkt med respektive spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: