Kungs Radio Super 7 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell Super 7 (växelström)
Årtal 1933-34
Pris 525SEK
Schema
Apparatblad
Super 7
Apparat
Kungs Super 7. Denna mottagare har konstruerats i enlighet med de allra senaste erfarenheterna som gjorts i samband med superhetrodynprincipen, och alla nyheter som verkligen kunna öka en apparats goda egenskaper ha här kommit till användning.
Beskrivning Inställningen är synnerligen enkel. Skalan är försedd såväl med 180-gradig indelning som våglängdsgradering samt upptager en mängd stationsnamn. De två våglängdsområdena markeras genom olika ljus.
Ljudstyrkan varieras för hand till lämplig volym, varefter den automatiska volymkontrollen håller denna ljudstyrka konstant inom vida gränser, oberoende av om stationen ökar eller minskar i styrka.
Ljudkvaliteten är den bästa tänkbara, och genom den variabla tonkontrollen kan klangfärgen ändras efter behag.
Rörbestyckning: