Allmänt om Kungs Radio

Apparatbeteckningar

Efter typbeteckningen kommer en bokstavskombination som beskriver apparaten. Här kommer en lista på beteckningar:

A = Allströmsapparat
B = Batteriapparat med K-rör (2 Volts glöd) eller C-rör
C = Batteriapparat med D-rör (1,5 Volts glöd)
D = ?
E = ?
G = Grammofon
K = Kortvågsapparat
L = Likström för äldre apparater, nyare vad betyder det här?
M = Möbel?
P = ?
S = Special? Export?
U = UKV-apparat
V = Växelströmsapprat
W = Wechselstrom (användes troligen vid export till Tyskland)

Apparater

425 finns i 2 varianter, 425V med instrument, 425VB utan instrument. På backstycket står det 425SW på båda dessa apparater.
345V finns i 2 olika lådor. Vår nuvarande gissning är att den första typen har en låda från Sagaredsfabriken som brann ner och att lådan sedan kom från Flodafabriken.

Serienummer på alla apparater går i en enda nummerserie i tidsordning oavsett apparattyp.