Kungs Radio 311B Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 311B
Årtal 1938
Pris 265SEK exkl. batt.
Schema Apparattyp 311B högupplöst schema
Apparatblad 311B
Apparat
311B är en 6-rörs batterimottagare med kraftigt, vackert ljud och stor känslighet.
Beskrivning
Mottagaren, som har 6 avstämda kretsar, är försedd med den nya strömbesparande 2-voltsrören och täcket alla våglängder från 13,7 till 2000 meter.
Skalan är synnerligen lättläst och förutom våglängdsgraderingen försedd med ett 180-tal stationsnamn. Apparatens slutsteg består av två pentoder i push-pull koppling varigenom stor effekt erhålles, samtidigt som anodströmsförbrukningen blir låg.
Högtalaren är en kraftig 20 cm. permanentdynamisk, som återger hela tonskalan fullt korrekt. Av övriga detaljer må nämnas variabel tonkontroll, automatisk fadingutjämning samt uttag för grammofonförstärkning. Glödströmsförbrukningen är 0,66 amp och anodströmsförbrukningen 11 mA. Genom att öka gallerförspänningen något över den normala kan strömförbrukningen ytterligare nedbringas utan nämnvärd förlust i effekt. Lådan är gediget utförd av högglanspolerad mahogny i brunaktig färgton.
Dimensioner: 515x265x325 mm.
Rörbestyckning: KF-3, KK-2, 2 st. KL-4 samt KBC-3.