Kungs Radio 315W Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell 315W
Årtal 1934/35
Pris 225SEK
Schema
Apparatblad

Apparat

Beskrivning
Trekretsig rak mottagare med återkoppling, avsedd för växel-strömsdrift, 127 volts nätspänning.
Våglängdsområdena är mellan- och långvåg.
Rören är, förutom likriktarröret, Marconis  s k 'Catkin-rör'. Rörbestyckning: VMP 4 som HF-rör, VMP 4 som detektorrör och MPT 4 som slutrör. Likriktarröret är ett 1805.
Högtalare: 8" elektrodynamsik, d v s likströms-magnetiserad.
Lägg märke till skalbelysningen: skalan är delad i två halvor, en för mellanvåg och en för långvåg. Vid bandomkoppling skiftar man skal-lampa så att den andra halvan av skalan belyses.