Kungs Radio 404A Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 404A
Årtal 1938
Pris 317SEK
Schema
Apparatblad
404A
Apparat
404A för allström är en effektiv 7-rörs mottagare med 8 avstämda kretsar.
Beskrivning
Apparaten, som är av synnerligen gediget utförande, är noggrant genomarbetad i varje detalj, och all material är av högsta kvalité. Såväl effektivitet som ljudkvalité är den bästa som överhuvudtaget kan åstadkommas på teknikens nuvarande ståndpunkt.
Mottagaren är bestyckad med nya moderna rör samt en stor kraftig permanentdynamisk högtalare av 23 cm. diam. Selektiviteten är kontinuerligt variabel och kan inställas på ett för tillfälligt lämpligt värde, så att bästa ljudkvalité erhålles. Skalan, som är belyst och tryckt med tydlig stil, anger namn på ett 180-tal stationer över våglängdsområdet 13,7 till 2.000 meter. Kortvågsmottagningen är mycket stabil och stationerna lätta att taga in tack vare fininställningen samt det "magiska ögat". Apparaten lämnar ett kraftigt ljud på alla nätspänningar och återger såväl tal som musik fullt korrekt.
Av övriga detaljer må nämnas: Variabel tonkontroll, automatisk fadingutjämning samt uttag för grammofonförstärkning. Lådan är  av dyrbart utförande i högglanspolerad mahogny och i brunaktig färgton.
Dimensioner: 515x265x325 mm.
Rörbestyckning: CK-3, EF-9, EAB-1, EF-6, CL-6, 6N-5 samt CY-2.
Effektförbrukning: 220 volt 63 watt, 120 volt 34 watt.