Kungs Radio 454V Bröderna Anderssons Velocipedfabrik
Modell 454W
Årtal 1938/39
Pris 375SEK
Schema
Apparatblad
454W
Apparat
454W för växelström är en ytterst effektiv 9-rörs apparat med stor utgångseffekt.
Beskrivning
Mottagaren har ett extra steg av förstärkning före blandarröret och får härigenom avsevärt ökad känslighet, vilket har stort värde vid kortvågsmottagning, som blir effektivare, samtidigt som den automatiska fadingutjämningen arbetar mera effektivt.
Antalet avstämda kretsar äro 9, varav 4 bilda förselektion.
Skalan är stor och lättläst och anvisar tydligt namnet på den station som för tillfället avlyssnas. Förutom våglängdsgraderingar finnes ett 180-tal stationsnamn angivna på alla vågl. mellan 13,7 och 2000 meter.
Mottagaren är försedd med fininställning och "magiskt öga" samt variabel selektivitetsväljare, varigenom bästa möjliga ljudkvalité alltid erhållas från den mottagna stationen. Tack vare två kraftiga pentoder i push-pull-koppling erhålles en mycket hög distortionsfri utgångseffekt (över 10 watt) varför apparaten är tillräcklig för drivning av en eller flera extra högtalare. Apparaten lämpar sig även utmärkt som grammofonförstärkare, då stor ljudstyrka erhålles.
Högtalaren är extra kraftigt dimensionerad och har 27 cm. diam. Lådan är gediget utförd i högglanspolerad valnöt.
Dimensioner: 560x265x325 mm.
Rörbestyckning: 2 st. EF-5, 1 st EK-2, 2 st EBC-3, 2 st EL-3, 1 st EM-1 samt 1 st. EZ-4.
Effektförbrukning: 75 watt.