Kungs Radio 477AM Bröderna Anderssons VelocipedfabrikModell 477AM
Årtal 1936/37
Pris 485SEK
Schema se 477A
Apparatblad
477AM
Apparat
se 477A
Beskrivning
Kungs radiomöbel rekommenderas till alla som önska en särskilt exklusive radio i sitt hem. Möbeln är utförd av vacker flammig björk och försedd med inläggningar. Samtliga våra följande typer kunna erhållas inbyggda i denna möbel: 402 A, 442 W, 452 W samt 477 A.
Beskrivning av nämnda typer återfinns i denna katalog.
Högtalaren i denna möbel är emellertid i samtliga kombinationer av större kraftigare typ och med 27 cm:s diam. För växelströmsapprater är högtalaren elektrodynamisk med en extra kraftig fältlindning och för allströmsapparater permanentdynamisk med en stark magnet av nickelaluminiumstål. Högtalaren är placerad på snedställd baffel så att ljudet kastas uppåt i rummet. Möbelns dimensioner och den stora baffelarean medverkar till att ljudet blir fulländat.
Möbelns storlek: Höjd 900, bredd 430, djup 320 mm.