Kungs Radio HL-4 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell HL-4 (högfrekvens likström)
Årtal 1933-34
Pris 375SEK
Schema
Apparatblad
HL-4
Apparat
Kungs HL-4 modern flerkretsmottagare med inbyggd elektrodynamisk högtalare.
Beskrivning Försedd med 2-steg högfrekvensförstärkning och kraftpentod som slutrör. Monterad i vacker möbel av handpolerad flammig björk med inlägg av ädelträ.
Denna typ utmärker sig för verkligt god selektivitet och känslighet samt oöverträffad ljudkvalité. Avstämmningen sker med endast en ratt utan efterjustering, varför apparaten är mycket lättskött. Genom 2-steg högfrekvensförstärkning erhålles en synnerligen god räckvidd, vilket gör det möjligt att avlyssna alla stationer av nämnvärd effekt. Apparaten är försedd med variabel tonkontroll så att varje önskat tonläge kan erhållas.
Avläsningsskalan är graderad såväl i grader som våglängder och upptager dessutom ett stort antal stationsnamn. Det inkopplade våglängdsområdet markeras automatiskt med belysning.
Våglängdområde: 200-2000 meter.
LW-4 tillverkas för 110-120-150-220 och 240 volt likelström. Omkopplingen sker med en propp märkt med resp. spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: