Kungs Radio LW-3 Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell LW-3 (lågfrekvens växelström)
Årtal 1933-34
Pris 225SEK tillägg 10SEK för 25 per.
Schema
Apparatblad
LW-3
Apparat
Kungs LW-3 äro 3-rörs apparat med detektor och  två steg lågfrekvensförstärkning samt försedda med inbyggd elektrodynamsik högtalare.
Beskrivning Alla möjligheter hava tillvaratagits för att erhålla största känslighet och selektivitet. Ljudet är utmärkt fylligt och rent, och kan man variera tonen efter behag inom vida gränser genom den inbyggda tonkontrollen.
Appraten ha variabel antenkoppling, vilken möjliggör högsta selektivitet. Appraten äro försedd med inbyggd vågfälla vilket i hög grad ytterligare ökar möjligheterna för utlandsmottagning under pågående lokalsändning.
Allt nätbrum är borteliminerat genom utomordentlig filtrering.
Våglängdsområdet är 200-2000 meter.
Kungs LW-3 är omkopplingsbar för 110-127-135-150-220-235-245-260 volt växelström. Omkoppling sker med en propp märkt med respektive spänning. Önskad spänning uppgives vid rekvisition.
Rörbestyckning: Detektor E424N, Förstärkare E424N, Slutrör E463, Likriktare 506