Kungs Radio 317W Bröderna Anderssons Velocipedfabrik


Modell 317W
Årtal 1936/37
Pris 195SEK
Schema
Apparatblad
317W
Apparat 317W är en 4-rörs växelströmsapparat - inkl.  likriktarrör - i populär prisklass
Beskrivning
Mottagaren är kopplad som superhetrodyn varigenom stor selektivitet och enkel inställning erhålles. Selektiviteten är tillräcklig för utlands-
mottagning även å platser där lokalstation finns. Skalan är trevligt belyst och försedd med våglängdsgradering samt ett stort antal stationsnamn.
Våglängdsområdena 190-590 met. samt 725-2000 met. Röruppsättningen består av en oktod AK2, en H. F. pentod AF 7, en 9 watts kraftpentod
PP 4101 som slutrör samt likriktarrör U 12. Apparaten är försedd med 20 cm:s elektrodynamisk högtalare, och lämnar ett utmärkt ljud.
Omkopplingsbar för alla gängse spänningar.
Tillverkas ej för 25 perioder.
Se även 302A