Kungs Radio 452WM Bröderna Anderssons Velocipedfabrik

Modell 452WM
Årtal 1936
Pris 425SEK
Schema se 452V
Apparatblad
452WM
Apparat
se 452V
Beskrivning
Kungs radiomöbel rekommenderas till alla som önska en särskilt exklusive radio i sitt hem. Möbeln är utförd av vacker flammig björk och försedd med inläggningar. Samtliga våra följande typer kunna erhållas inbyggda i denna möbel: 402 A, 442 W, 452 W samt 477 A.
Beskrivning av nämnda typer återfinns i denna katalog.
Högtalaren i denna möbel är emellertid i samtliga kombinationer av större kraftigare typ och med 27 cm:s diam. För växelströmsapprater är högtalaren elektrodynamisk med en extra kraftig fältlindning och för allströmsapparater permanentdynamisk med en stark magnet av nickelaluminiumstål. Högtalaren är placerad på snedställd baffel så att ljudet kastas uppåt i rummet. Möbelns dimensioner och den stora baffelarean medverkar till att ljudet blir fulländat.
Möbelns storlek: Höjd 900, bredd 430, djup 320 mm.