Kungs-Radio


 Start Kungs Sidan 1 2 3 Bilder 1 2 3 4 Annonser 1 2    
Historien om Kungs Radio Del1 Del2

När TfA:s utsände medarbetare nyligen gjorde Kungs-Radio ett besök, mottogs han av företagets tekniske chef, ingenjör Helge Lundvall, som var vår ciceron och förde oss genom de olika avdelningarna med början på laboratoriet, där han själv leder experimenten. Vidare såg vi ritkontoret, pressningsverkstaden, avdelningen för elektrogalvanisering, avdelningen för lindning av nättransformatorer och drosslar m.m., montageavdelningen samt de olika provningsavdelningarna. En intressant detalj är att företaget tillverkar alla sina test-instrument själv.

När vi i sällskap med den utomordentlige pressfotografen Thure Christiansson träder in på lindningsverkstaden är han genast färdig för sin första kamerainställning. De specialtillverkade schweiziska lindningsmaskinerna är ett intressant objekt för en kameraman och det är ett rent nöje att se med vilken precision de utför sitt arbete. Vi ser tre maskiner i gång och de skickliga unga damer som betjänar maskinerna travar upp fördiga högtalartransformatorer, nättransformatorer och avstämningsspolar i långa rader.

Innan vi går vidare i tillverkningen kan det vara på sin plats omtala, att Kungs-Radio på egna verkstäder framställer alla smådetaljer i mässing och isolit. Vi vandrar som hastigast genom dessa avdelningar, där svarvar och exenterpressar arbetar för fullt. Det enda, vilket inte framställes i huset, är drossel-plåt som Partillefabriken producerar samtidigt med chassierna.

Den till golvytan största avdelningen inom företaget är givetvis montage-avdelningen. Här arbetar vid långa bord rader av unga damer, som med snabbhet och precision sammanfogar olika delar till enheter. 

I ena ändan av lokalen ser man hur de släta chassierna tas under behandling, och i den andra ändan glider på löpande band de färdigmonterade in på provningsavdelningarna. Färdiga kan man ju kanske inte påstå att apparaterna är, ty ännu fattas ju alla de yttre detaljerna, lådan och så vidare, som ger apparaten dess slutgiltiga form.

Monteringen sker i ett tiotal arbetsoperationer om man borträknar kopplingen av de spolenheter, som färdiga stoppas in i sammanhanget. Den egentliga monteringen börjar med ledningskoppling, anbringande av mellanfrekvensboxar, potentiometer och tonkontroll. Därefter följer koppling av relä och utgångstransformator jämte isättning av spolenenheter. Så följer inkoppling av nät-enheter, varefter vridkondensatorer med tillhörande friktion anbringas.

Så är radion färdig för den första provningen och i anslutning till denna sker påmontering av skalan och visaranordningen m. m.

Så är det återigen dags för provning. Vid första provningen gällde det strängt taget endast att kontrollera att allt var rätt kopplat. Vid andra provningen däremot blir det fråga om ett mera kvalificerat arbete, avstämning av samtliga kretsar, vari ingår mellanfrekvensen och förkretsspolarna. I och med andra provningen har apparaten tagit ett långt steg mot fulländningen.

forts...

Apparater

(webschema)(org.schema)

Korsreferens
övriga produkter Allmänt

Informationsmaterial

Adress till Kungsgatan
Brev till Erik Karlsson Jönköping
Broschyrer
Bytesprislista
Protokoll från avvecklingen 1956
Länkar

Servicemanualer

Årsmodellerna 1942-43
apparattyper: 223V, 209A, 324V, 309A, 316B
Årsmodellerna 1943-44
apparattyper: 210A, 224V, 310A, 325V, 317B, 510A, 525V, 409A
Årsmodellerna 1944-45
Årsmodellerna 1945-46
apparattyper: 212A, 226V, 312A, 327V© 2022 Hans Röcklinger