Kungs-Radio Start Kungs Sidan 1 2 3 Bilder 1 2 3 4 Annonser 1 2
Historien om Kungs Radio Del1 Del2 "korken" 1970  "kroken" 2009

Arbetet på montage- och provningsavdelningarna sker under ledning av verkmästare Ivan Pettersson och t.o.m. för en lekman är det lätt att konstatera att arbetet här flyter fram med fart och precision. Det är anmärkningsvärt hur elegant de unga damerna, som är sysselsatta på denna avdelning, klarar sina arbetsuppgifter. De olika enheterna placeras in med fast och säker hand, man löder, klipper och skruvar med anmärkningsvärd rutin.

På hyllor runt väggarna lägger man på montage-avdelningen märke till långa rader av färdiga apparater. De väntar på inmontering i lådor och på en annan viktig sak – högtalare. Det råder nämligen brist på emaljtråd för högtalare och därför har denna temporära lagring i lokalerna måst vidtagas.

Efter andra provningen går chassiet med hiss en trappa upp och här vidtar isättning i lådor. I intilliggande lokaler förtas provning av högtalare, varefter chassi och högtalare hopmonteras. Isättningen i lådan sker i två tempon, varefter bakstycket monteras i ett tempo.

Nu följer det viktiga slutprovet, vilket sker sedan säkringar och rör inplacerats. Den man som sköter den slutliga provningen ska se till att alla detaljer är rätt sammanfogade, att allting fungerar. När man övertygat sig om det, numreras apparaten varefter den registreras i ett särskilt kortsystem. Näst sista länken i kedjan är efterpoleringen där apparaten får sin slutliga finish. Så är Kungs-Radion färdig att packas och sändas ut i marknaden.

Ja, detta var i korta drag gången av tillverkningen. Vi har i sällskap med ingenjör Lundvall förflyttat oss inom tre vångingar av den stora fastigheten. Vi har i detalj följt de intressanta provningarna, testningen av olika enheter och den omsorgsfulla slutkontrollen. Här lämnas ingenting åt slumpen. Skickliga arbetare gör sina vana handgrepp och efter varje arbetsoperation följer minutiös kontroll.

På varenda avdelning i företaget arbetar man till radiomusik - fattas bara annat, när man själv tillverkar radio - och vi har för hundrade gången tillfälle att övertyga oss om, att musik i arbetet är en utomordentlig stimulans. Efter rundvandringen i fabrikslokalerna återvänder vi till laboratoriet där ingenjör Lundvall ger oss några siffror från tillverkningen. 

Han omtalar att företaget år 1939 var uppe i en tillverkning av 10000 apparater men att man sedan på grund av restriktionerna på koppar - under kriget har man endast erhållit 60 proc. av den tidigare förbrukningen - måste inrikta sig på en propotionsvis lägre tillverkningssiffra. Man har dock gott hopp att inom kort återigen kunna öka produktionen till den normala fredsnivån.

Hans, och Kungs-Radios, enda bekymmer just nu är - förutom materialsvårigheterna - trångboddheten. Företaget är på väg att spränga den ursprungliga ramen. Man bor nu i både 16 och 18 vid Kungsgatan, men behovet av ytterligare utrymme är skriande.

Men den dag bygg-restriktionerna ryker sin väg är också företagets lokalfråga löst, och därmed tar Kungs-Radio ytterligare ett viktigt steg framåt. Då rycker Kungs-Radio upp bland de verkliga storföretagen i branschen.

Apparater

(webschema)(org.schema)
Korsreferens
övriga produkter Allmänt

Informationsmaterial

Adress till Kungsgatan
Brev till Erik Karlsson Jönköping
Broschyrer
Bytesprislista
Protokoll från avvecklingen 1956
Länkar

Servicemanualer

Årsmodellerna 1942-43
apparattyper: 223V, 209A, 324V, 309A, 316B
Årsmodellerna 1943-44
apparattyper: 210A, 224V, 310A, 325V, 317B, 510A, 525V, 409A
Årsmodellerna 1944-45
Årsmodellerna 1945-46
apparattyper: 212A, 226V, 312A, 327V© 2023 Hans Röcklinger