Kungs-Radio

Korsreferenslista

Apparat
Årtal
Schema
Bild finns
Beskrivning
108A
1942

ja

126V
1944

nej

206A
1939
apparat
ja
4-rörs, superhetrodyn, osc/bland ECH11, mf/likriktare EBF11, slutsteg CL6, likriktare CY2, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, allström
207A
1939
apparat
ja
Våglängder från 13,7 till 2,000 meter. 4-rörs, superhetrodyn, osc/bland UCH11, mf/likriktare UBF11, flf-försteg/slutsteg UCL11, likriktare UY11, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, allström. Högtalaren, som har en diameter av 17 cm. är försedd med en extra kraftig magnet.
208A
1941
apparat
nej
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland 12A8GT, mf 12K/GT, lf/det 12Q7GT, slutsteg UBL1, likriktare 35Z5GT, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, allström
209A
1942
apparat
nej
4-rörs, superhetrodyn, osc/bland UCH21, mf/lf UCH21, detektor/slutsteg UBL21, likriktare UY21, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, allström
210A
1943
apparat
ja
4-rörs, superhetrodyn, osc/bland UCH21, mf/lf UCH21, detektor/slutsteg UBL21, likriktare UY21, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, allström
211A
1944

nej

212A
1945
apparat
nej
4-rörs, superhetrodyn, osc/bland 7SJ8G, mf 6K7G, detektor/lf 6Q7G, slutsteg 25L6G, likriktare 25Z6G, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, allström
223V
1941
apparat
ja
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland ECH11, mf/det EBF11, lf EBC11, slutsteg EL11, likriktare AZ11, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, växelström
224V
1943
apparat
ja
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland 6J8EG, mf 6K7G, det/lf 6Q7G, slutsteg 6V6EG, likriktare 5Y3G, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, växelström
225V
1944
apparat
ja
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland 6J8EG, mf 6K7G, det/lf 6Q7G, slutsteg 6V6EG, likriktare 5Y3G, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, växelström
226V
1945
apparat
nej
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland 6J8EG, mf 6K7G, det/lf 6Q7G, slutsteg 6V6EG, likriktare 5Y3G, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, växelström
227V
1948
apparat eng.sch.
nej
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland ECH21, mf1 EF22, lf EF22, det/slutsteg EBL21, likriktare AZ1, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, MF498kHz, växelström
300L
1934

ja
Rör: HF-rör DSB, Detektorrör DSB, Slutrör DPT
302A
1936
apparat
ja
Rör: CK 1, CF 7, CL 2, CY 1
303A
1937
apparat
nja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 m till 50,5m, 190-590 m. samt 690-2000 m. 4-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: CK-1, CF-3, CBL-1 samt CY-1. Högtalare 20 cm. permanentdynamisk.
304A
1938
apparat
trimning
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: CK-3, EF-5, EBC-3, CL-6 samt CY-2. Högtalare 20 cm. permanentdynamisk.
305A
1939

nej
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland CK3, mf1 EF5, det/lf EBC3, slutsteg CL6, likriktare CY2, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, växelström
305AMG
1939
=305A
ja
5-rörs, superhetrodyn, osc/bland CK3, mf1 EF5, det/lf EBC3, slutsteg CL6, likriktare CY2, kortvåg, mellanvåg, långvåg och grammofon, växelström
306A
1940
apparat
nja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn,  ECH-11, EBF-11, EBC-11, CL-6, 6N-5 samt CY-2. Högtalaren är av extra kraftig typ och har 20 cm. diameter.
306AMG
1939
=306A
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn,  ECH-11, EBF-11, EBC-11, CL-6, 6N-5 samt CY-2. Högtalaren är av extra kraftig typ och har 20 cm. diameter.
307A
1940
apparat
nja
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter. 5-rörs superhetrodyn, ECH-11, EF-11, EBC-11, CL-6 samt CY-2. Högtalaren är av kraftigaste utförande och har 20 cm. diameter.
308A
1941
apparat
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn,  14J7, 12K7GT, 12Q7GT, 6AB5, UBL-1 samt 35Z5GT.
309A
1942
apparat
nej
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter. 6-rörs superhetrodyn, UCH-21, UF-21, UF-21, UBL-21, UM-4 samt UY-21.
309AG
1942
=309A
ja
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter. 6-rörs superhetrodyn, UCH-21, UF-21, UF-21, UBL-21, UM-4 samt UY-21.
310A
1942
apparat
nej
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter. 6-rörs superhetrodyn, UCH-21, UF-21, UF-21, UBL-21, UM-4 samt UY-21.
310B
1936
apparat
version2
ja
Apparaten har 2 våglängdsområden - 190-590 m. samt 690-2000 m. 4-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: KK-2, KF-4, KC-3 samt KDD-1. Högtalare 20 cm. permanentdynamisk.
311A
1944

nej

311B
1938-39
apparat
(1937)
nja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs superhetrodyn med 6 avstämda kretsar. Rörbestyckning: KF-3, KK-2, 2 st. KL-4 samt KBC-3. Högtalaren är av kraftigaste utförande och har 20 cm. diameter.
312A
1944

nej

312B
1938
apparat
version2
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs superhetrodyn med 7 avstämda kretsar. Rörbestyckning: KK-2, KF-4, KB-2 samt 2 st KL-4. Högtalaren är av kraftigaste utförande och har 20 cm. diameter.
313B
1940
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs superhetrodyn med 7 avstämda kretsar. Rörbestyckning: KCH-1, KF-4, KBC-1 samt 2 st. KL-5. Högtalare 20 cm. permanentdynamisk.
314B
1939
apparat
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 3-rörs superhetrodyn. Rörbestyckning: KCH-1, 1F6, samt KL-5.
315B
1941
apparat
verison2
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 4-rörs superhetrodyn. Rörbestyckning: 1LC6, 1LN5, 1LD5 samt 1LB4.
315W
1934

ja
Rörbestyckning: HF-rör MS4B, detektorrör MS4B, slutrör E463, likriktarrör U12
316B

apparat
serviceman
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs superhetrodyn. Rörbestyckning: DK21, DF21, DAC21, DF21 samt DLL21.
317B

apparat
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs superhetrodyn. Rörbestyckning: DK21, DF21, DAC21, DF21 samt DLL21.
317W
1936

ja
Våglängdsområdena 190-590 met. samt 725-2000 met. Rör: oktod AK2, H. F. pentod AF 7,  slutrör 9 watts kraftpentod PP 4101 samt likriktarrör U 12. Apparaten är försedd med 20 cm:s elektrodynamisk högtalare.
318B
1937

nej

318V
1937
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 m till 50,5m, 190-590 m. samt 690-2000 m. 4-rörs, superhetrodyn, AK-2, AF-3, ABL1 samt AZ-1. 20 cm. elektrodynamisk högtalare.
319V
1939
apparat
transformator
trimningsanv.
nja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 m till 50,5m, 190-590 m. samt 690-2000 m. 5-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4 samt AZ 1. Högtalaren är en 20 cm. elektrodynamisk
320V
320V spec
1939
apparat
transformator
trimningsanv.
ja
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ACH-1, AF-3, ABC-1, AL-4 samt AZ-1.  20 cm. elektrodynamisk högtalare.
320VMG
1939

nej

321V
1939
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-11, EBF-11, EBC-11, EL-11, EM-1 samt AZ-11.  20 cm. elektrodynamisk högtalare.
321VMG
1939

ja
se 321V
322V
1940
apparat
transformator
ja
Apparaten omfattar samtliga stationer mellan 13,7 och 2,000 meter. 5-rörs superhetrodyn, ACH-1, AF-3, ABC-1, AL-4 samt AZ-1. Högtalaren är av kraftigaste utförande och har 20 cm. diameter.
322VB
1940
apparat
transformator
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 5-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: EK-3, EF-9, EBC-3, EL-3N samt AZ-1. 
322VMG 1940

ja

323V
1941
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: 7J7, 7A7, 7B6, 6E5, EBL-21 samt 5Y3G.
324V
1942
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-21, EF-22, EF-22, EBL-21, EM-4 samt AZ-11.
324VMG
1942

ja
se 324V
325V
1942
apparat
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-21, EF-22, EF-22, EBL-21, EM-4 samt AZ-11.
326V
1944
apparat
nej
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-21, EF-22, EF-22, EBL-21, EM-4 samt AZ-11.
327V
1945
apparat
ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 till 2000 meter. 6-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: 6SJ8G, 6K7G, 6Q7G, 6V6G, 6UG5G samt 5Y3G.
330L
1934

ja

345W
1934
apparat
ja
Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met. 4-rörs, regenerativ. Rörbestyckning: VMP-4, VMP-4, MPT-4 samt U-12.
345V ver 2
1934

ja
Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met. 4-rörs, regenerativ. Rörbestyckning: HF-rör VMP-4, Detektor VMP-4, Slutrör MPT-4, Likriktare U-12
346W
1934

ja

360A
1934

nej

361A
1935

nej

400L
1935
apparat
version2
nej
Rörbestyckning: blandare/oscillator X-30, mellanfrekvens W-30, detektor CB-1, lf-förstärkare W-30, Slutrör CL-2
402A
1936
apparat
nja
Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met. Rörbestyckning: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, CY 1 samt motståndsrör Urdox U 290. Högtalaren är permanentdynamisk, 20 cm:s diam. och har en synnerligen kraftig magnet.
402AG 1936
nja
402A i gramofonmöbel G
402AM 1936
nej
402A i radiomöbel M
402AB
1936
apparat
nej

403A
1937

nja
Våglängdsområdena 13,7-50,5 m., 190-550 m. samt 690-2000 meter. Rörbestyckning: EK-2, EF-5, EBC-3, CL-4, 6-N5, CZ-2. Permanentdynamisk högtalare 23 cm. diam.
404A
1938

nja
Våglängdsområde 13,7-2,000 meter. 7-rörs mottagare med 8 avstämda kretsar. Rörbestyckning: CK-3, EF-9, EAB-1, EF-6, CL-6, 6N-5 samt CY-2. 23 cm., permanentdynamisk högtalare.
404AMG
1938

nja
se 404A
405A
1940

ja
Våglängdsområde 13,7-2,000 meter. 8-rörs apparat superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-11, EBF-11, EBC-11, EF-12, 2 st. CL-6, 6N-5 samt CY-2. 27 cm., permanentdynamisk högtalare.
407A
1940


nja
Mottagaren, som har 8 avstämda kretsar, täcker alla våglängder mellan 13,7 och 2,000 meter. 7-rörs apparat superhetrodyn. Rörbestyckning: EF-13, ECH-11, EBF-11, EF-12, CL-6, 6N-5 samt CY-2. Kraftig 23 cm högtalare.
409A


nej

422V
1940
nja
Mottagaren, som har 8 avstämda kretsar, täcker alla våglängder mellan 13,7 och 2,000 meter. 7-rörs apparat superhetrodyn. Rörbestyckning: EF-13, ECH-11, EBF-11, EF-12, EL-11, EM-1 samt AZ-11. Kraftig 23 cm högtalare.
425V
1934

ja
Oscillator MX-40, MF VMP-4, Detektor AB-1, LF-rör VMP-4, Slutrör PX-4, Likriktare U-12
425VB
1934

ja
Oscillator MX-40, MF VMP-4, Detektor MHD-4,  Slutrör MPT-4, Likriktare U-12
425SW
1934

ja
Denna beteckning, 425SW, står på bakstycket till både 425V och 425VB
426V
1935
apparat
ja

442W
1936

ja
Våglängdsområden 190-590 met. samt 725-2000 met. Rörbestyckning: AK 2, AF 3, ABC 1, PP 4101, AZ 1. 
442VG
1936

nja
442W i gramofonmöbel G
442VM
1936
nej
442W i radiomöbel M
443V
1937

ja
Våglängdsområden: 13,7-50,5 m., 190-590 m. samt 690-2000m. Rörbestyckning: EK-2, EF-5, EBC-3, EL-3, EM-1 samt AZ-1. Högtalaren har 23 cm. diam. och extra kraftig fältspole
444V
1938

ja
Våglängdsområde 13,7-2,000 meter. 7-rörs apparat superhetrodyn. Rörbestyckning: EK-3, EF-9, EAB-1, EF-6, EL-3, EM-1 samt AZ-1. Högtalaren har 23 cm. diam.
444VMG
1938
=444V
nja
se 444V
445V
1940

ja
Våglängdsområde 13,7-2,000 meter. 8-rörs apparat superhetrodyn. Rörbestyckning: ECH-11, EBF-11, EBC-11, EF-12, 2 st. EL-11, EM-1 samt AZ-11. 27 cm., permanentdynamisk högtalare.
451V
1935
apparat
ja

451VG
1935
=451V
ja

452W
1936

ja
Våglängdsområden: 16,3-50,5 met., 190-590 met. samt 725-2,000 met. Rörbestyckning: AF 3, AK 2, AF 3, ABC 1, AD 1, U 12. Den stora, med extra kraftigt fält försedda högtalaren, har 23 cm:s diam.
452VG
1936

nja
452W i gramofonmöbel G
452VM
1936

ja
452W i radiomöbel M
453V
1937

ja
Apparaten har 3 våglängdsområden - 13,7 m till 50,5m, 190-590 m. samt 690-2000 m. 9-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning: 2 st EF-5, 1 st EK-2, 2 st EBC-3, 2 st EL-3, 1 st EM-1, 1 st EZ-4. Högtalaren är permanentdynamisk och har 27 cm. diam.
454V
1938

nja
Våglängdsområde 13,7-2,000 meter. 9-rörs, superhetrodyn. Rörbestyckning:  2 st. EF-5, 1 st EK-2, 2 st EBC-3, 2 st EL-3, 1 st EM-1 samt 1 st. EZ-4. Högtalaren är permanentdynamisk och har 27 cm. diam.
476A
1935

ja

477A
1936

nja
Våglängdsområden: 163,-50,5, 190-590 samt 725-2000 met. Rörbestyckning: CF 3, CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, CL 2, CY 1. Motståndsrör Urdox U 920. Den stora högtalaren har 27 cm:s diam. och en extra kraftig magnet.
477AM
1936
=477A
nja
477A i radiomöbel M
490B
1949
apparat
serviceman
ja

491B
1952

nej

491ABC
1953
apparat
serviceman
ja

503A
1952
apparat
nej

503AMG
1952
=503A
nej

506A
1956
apparat
ja

510A
1943
apparat
nja

525V

apparat
nej

553V
1952
apparat
ja

553VBG
1952
=553V
nej

553VMG
1952
=553V nej

SB555
1954
apparat
ja

592ABC
1955
apparat
servicemeddelande
ja

604A
1954
apparat
nej

604ADG
1954
=604A
nej

604ALG
1954
=604A nej

604AMG
1954
=604A nej

654V
1953
apparat ja

654VU
1953
apparat
nej

654VDG
1953

nej

654VLG
1953

nej

654VLG2
1953

nej

654VMG
1953

nej

701A
1947
apparat
trim1 trim2 trim3
nej

701AMG
1947
=701A
nej

701ASMG
1947
=701A nej

701AMGE
1947
=701A nej

702A
1948
apparat
trim1 trim2
nej

702AMG
1951
=702A
nej

702ASG
1951
=702A nej

702ASMG
1951
=702A nej

705UKA
1955
apparat
nej

705UKAMG 1955
=705UKA
nej

705UKAPG 1955
=705UKA nej

751V
1946
apparat sve eng
ja

751VM
1949
=751V
nej

751VMGK
1949
=751V
ja

751VSM
1949
=751V
nej

752V
1949
apparat
ja

752VMG
1951
=752V
nej

752VSG
1951
=752V nej

752VSMG
1951
=752V nej

753V
1951
apparat
ja

753VSG
1951
=753V
nej

753VSMG
1951
=753V nej

755UKV
1955
apparat
nej

757V
1955
apparat
nej

854V
1953
1958
apparat
ukv-tillsats
ja

854VSG
1953

ja

854VSMG
1953

nej

854UKV
1955
apparat
ja

1054V
1955
apparat
ja

85G
1956

ja
TV Körting Gotland chassi
HL
1932

ja
Rörbestyckning: H.F. förstärkare RENS 1819 / B2045, Detektorrör REN 1821 / B2038, Slutrör RENS 1823d / B2043
HL-3
1933-34

nja
Högfrekvens likström (HL). 3-rörs apparat med 3-kretsar och enrattavstämning. Inbyggd elektrodynamisk högtalare. Våglängdsområdet är 200-2000 meter.  Rörbestyckning: HF-rör B2047, Detektor B2046, Slutrör B2043
HL-4
1933-34

nja

HW
1932
apparat
ja
H.F.-förstärkare RENS 1214 / E445 (AS4100), Detektorrör REN 904 / E424N , Slutrör RENS1374d / E453 , likriktarrör RGN 1054 / 506 (RGN 1064)
HW-3
1933-34

nja
Rörbestyckning: HF-rör E447, Detektor E446, Slutrör E463, Likriktare 1561
HW-4 1933-34 apparat
ja
Flerkretsmottagare med inbyggd elektrodynamisk högtalare. Försedd med 2-steg högfrekvensförstärkning och kraftpentod som slutrör. Våglängdsområde 200-2,000 meter. Rörbestyckning: 1:ta H.F.-först. E447 / RENS1294, 2:dra H.F.-först. E447 / RENS1294, Detektorrör E446 / RENS 1284, Slutrör E463 eller RENS1384, Likriktarrör 1561 eller RGN2004
L
1932

ja
Likström, 3-rörs motsvarande W., med inb. elektrodyn. högt. Rörbestyckning: Detektor A425 / RE034, LF.förstärkare A425 / RE034, Slutrör B443
LH
1932

nej
Likström - högfrekvens. 3-rörs apparat motsvarande WH., inbyggd elektrondyn. högtalare.
LL
1932

nej

LL-3
1933-34

nja
Lågfrekvens likström (LL). 3-rörs apparat med detektor och  två steg lågfrekvensförstärkning samt försedda med inbyggd elektrodynamsik högtalare. Våglängdsområde 200-2,000 meter. Rörbestyckning: Detektor B2038, Förstärkare B2038, Slutrör B2043
W
1932
ja
Växelström 3-rörs detektor två steg lågfrekvens, med selektivitetsspole. Inb. högtalare
WH
1932

nej
Växelström - högfrekvens. 3-rörs apparat med enrattsavstämmning oerhört god, och av senaste moderna konstruktion med aluminiumchassis. Dyn. högtalare
LW
1932

ja
Rörbestyckning: Detektor E424 eller REN 904, LF-förstärkare E424 eller REN 904, slutrör C443 eller RES 364, likriktare 506 eller RGN1054
LW-3
1933-34

ja
Lågfrekvens växelström (LW). 3-rörs apparat med detektor och  två steg lågfrekvensförstärkning samt försedda med inbyggd elektrodynamsik högtalare. Våglängdsområde 200-2,000 meter. Rörbestyckning: Detektor E424N, Förstärkare E424N, Slutrör E463, Likriktare 506
L100
1940
apparat
ja
Rörbestyckning: UBF-11, UF-11, UL-12 samt UY-11.
L101
1940
apparat
ja
Rörbestyckning: UBF-11, UF-11, UL-12 samt UY-11.
L102
1948
apparat
ja
Rörbestyckning: UF-21, UCH-21, UBL-21 samt UY-41.
Super4
1933-34
nja
En 4-rörs superhetrodynmottagare av modernaste konsturktion. Appraten är försedd med bandfilter före kombinationen detektor-oscillator, 1 steg mellanfrekvensförstärkning med dubbla bandfilter, diodtetrode detektor samt kraftpentod som slutrör.
Super7
1933-34
nja
Denna mottagare har konstruerats i enlighet med de allra senaste erfarenheterna som gjorts i samband med superhetrodynprincipen, och alla nyheter som verkligen kunna öka en apparats goda egenskaper ha här kommit till användning.
R1
1927


Kristallmottagare, våglängdsområde 1,100 - 1,800 meter
R2
1927


Kristallmottagare, våglängdsområde 1,000 - 1,800 meter
R10
1927


1-rörsmottagare, 4 st spolar täckande våglängdsområde 300 - 2,000 meter
R15
1927


2-rörsmottagare, 4 st spolar täckande våglängdsområde 300 - 2,000 meter
R20
1927


3-rörsmottagare, 4 st spolar täckande våglängdsområde 300 - 2,000 meter
R23
1927


?-rörsmottagare, omkopplingsbar spole täckande våglängdsområde 300 - 2,000 meter
© 2023 Hans Röcklinger