Kungs RadioKungsgatan 2010 (nr 16 är rivet men nr 18 är kvar från förr där man fortfarande ser märkena efter texten "Svensk - Engelska mineralolje AB" i fasaden)


Firman som går Kungsvägen” till framgång är i verkligheten
historien om småföretagaren, som byggt upp ett storföretag, om cykelfabrikanten och cykelhandlaren Albin Andersson, som i början av 1930-talet också kastade sig in i radiobranschen och utvecklade sitt företag till Väst-Sveriges främsta på området.
Sidan 1 2 3 Bilder 1 2 3 4 Annonser 1 2 
Historien om Kungs Radio Del1 Del2 Del3 Senaste nytt: 2023-06-21 rättade bilder LW3

Kungs Radio är i många avseenden ett märkligt företag. Det började som en liten underavdelning till en känd cykelfabrik, växte i rask takt till ett stort företag och är numera i högre grad än andra svenska radiofabriker självförsörjande när det gäller material. Praktiskt taget alla delar, som ingår i en Kungs-Radio, framställes på företagets egna verkstäder och även lådorna och de pampiga ”salongsmöblerna” gör man själv på den egna snickerifabriken i Floda. Man har t.o.m gått så långt i förutseende, att man skaffat sig egna skogar för att vara självförsörjande när det gäller trä.

Mannen som byggt upp detta imponerande företag, direktör Albin Andersson, hör till de mera särpräglade Göteborgsprofilerna. Någon gång vid sekelskiftet började han i liten skala tillverkning av cyklar. Till att börja med i samarbete med sin broder, vilken dock sedermera lämnade firman. Företaget kallades Bröderna Anderssons Velocipedfabrik, och eftersom man hyrde lokaler vid Kungsgatan i Göteborg, döptes den cykel man tillverkade till ”Kungs”. Det visade sig att denna Kungs-cykel var en stark och välgjord maskin och den vann snabbt efterfrågan. På 1930-talet var Albin Andersson en storföretagare och tillverkade närmare 5000 cyklar per år.

Det var som bekant 1924 som Radiotjänst startade, och efter några år stod det klart för var och en, att radiofantasternas dröm om att radion skulle bli var mans egendom höll på att bli verklighet. Direktör Albin Andersson hade, som många andra industrimän, uppmärksamheten riktad på radiotekniken och år 1930 satte han så smått i gång med experiment och byggde på prov några batteri- och kristallapparater. Försöken verkade lovande, och efter att ytterligare ha sonderat terrängen, beslöt han sig 1932 för att sätta i gång radiotillverkning i större skala.

Radiofabriken inrymdes i samma hus som cykelfabriken, Kungsgatan 16-18, Göteborg, en stor stenfastighet, som ligger mitt emot Telegrafhuset. Det rådde aldrig någon tvekan om vad firmans radioapparater skulle kallas, namnet ”Kungs” hade ju blivit en succé när det gällde cyklarna, och varför skulle det inte kunna bli ett segerrikt namn även för radioapparaterna?

Direktör Albin Andersson fick än en gång rätt. Kungs Radio blev en stor succé! Apparaterna kunde säljas till konkurrenskraftiga priser och de hade charmerande egenskaper, som vann allmänhetens gillande. Kung-Radio har nu snart vuxit ur lokalerna på Kungsgatan, trots att man brutit genom väggarna till de närliggande fastigheterna, där serviceverkstad och apparatförsäljning är inrymda.

Förutom den personal på hundra man som sysselsättes i huvudföretaget, arbetar ett tjugotal man i chassi-fabriken i Partille och ett trettiotal i snickerifabriken i Floda. Årstillverkningen av apparater var, innan kriget och materialsvårigheterna kom, närmare 10 000. Ingen dålig siffra för en fabrik av denna storleksordning. Lägger man därtill, att Kungs-Radio numera har filialer i Norrköping, Malmö, Borås, Landskrona, Östersund, Örebro, Stockholm, Hälsingborg och Jönköping, framstår det som ett faktum, att direktör Albin Andersson gjort ett gott dagsverke som radiofabrikant.

forts...

Apparater

(webschema)(org.schema)
Korsreferens
övriga produkter Allmänt

Informationsmaterial

Adress till Kungsgatan
Brev till Erik Karlsson Jönköping
Broschyrer
Bytesprislista
Protokoll från avvecklingen 1956
Länkar

Servicemanualer

Årsmodellerna 1942-43
apparattyper: 223V, 209A, 324V, 309A, 316B
Årsmodellerna 1943-44
apparattyper: 210A, 224V, 310A, 325V, 317B, 510A, 525V, 409A
Årsmodellerna 1944-45
Årsmodellerna 1945-46
apparattyper: 212A, 226V, 312A, 327V

 

© 2022 Hans Röcklinger